Jak chronić dom przed powodzią – porady dla właścicieli nieruchomości

18 kwietnia, 2023

Wiele osób decydujących się na zakup domu lub jego budowę staje przed różnorodnymi tematami, które warto szczegółowo przeanalizować, aby później nie borykać się z nieszczęśliwymi przygodami. Jedną z istotnych kwestii jest z pewnością zabezpieczenie nieruchomości przed powodzią bądź sprawdzenie istniejącego już budynku i ewentualne wprowadzenie zmian, które zabezpieczą nowo zakupiony obiekt. Towarzystwa Ubezpieczeniowe prowadzą statystyki, które pokazują, że wśród najczęściej zgłaszanych sytuacji są zalania i podtopienia domu. W związku z tym kluczowe jest, aby odpowiednio wcześnie kompleksowo zabezpieczyć nieruchomość poprzez wprowadzenie skutecznych rozwiązań zmniejszających ryzyko zalania, a także odpowiednie ubezpieczenie z dodatkowymi uwzględnieniami w polisie.

Od czego zacząć zabezpieczanie działki przed zalaniem?

Przede wszystkim warto sprawdzić, czy działka znajduje się na terenie zalewowym oraz jak ewentualnie zabezpieczyć nowy budynek przed zalaniem. Budowa domu na terenie zalewowym jest dużym wyzwaniem, a ten fakt trzeba potraktować bardzo poważnie już od samego początku, a więc podczas przygotowywania gruntu pod inwestycję. W jaki sposób zabezpieczyć działkę przed zalaniem? Dostępnych jest kilka możliwości, a wśród najczęściej stosowanych wykorzystuje się podniesienie terenu przed budową domu, budowę domu na podwyższeniu lub odprowadzenie wód opadowych z działki np. na działkę sąsiada, jeśli ta czynność nie wpłynie niekorzystnie na jego budynki czy teren.

W jaki sposób mogę sprawdzić, czy działka znajduje się na terenie zalewowym?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni lub warunków zabudowy to główny punkt, do którego można się odnieść w celu sprawdzenia i zweryfikowania, czy teren działki jest zalewowy. W tych dokumentach znajdziesz wiele ważnych i znaczących informacji, jak np. rodzaje gruntu, odległości od rzeki, a nawet ryzyko wystąpienia powodzi. Ryzyko wystąpienia powodzi to zapis, który pojawił się wraz z wejściem w życie ustawy Prawa Wodnego, a także powołania instytucji Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie. Instytucja ta ma za zadanie opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni, uwzględniając szczególne zagrożenia powodziowe, a także wydaje zgodę na budowę oraz jej zakres w sytuacji, gdy dana gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W jaki sposób można jeszcze sprawdzić, czy działka znajduje się na terenie zalewowym? Wiele osób decyduje się na wykonanie badania geotechnicznego gruntu. To badanie pozwala określić rodzaj gruntu, a także poziom wód gruntowych na terenie działki. Warto również zapytać sąsiadów o ich doświadczenia w budowie domu na działkach znajdujących się obok Twojej inwestycji, a także stojącą na działce wodę czy problem z osadzeniem gruntu.

Podniesienie terenu działki jako sposób na zabezpieczenie przed zalaniem

Przepisy budowlane określają, w jakich sytuacjach podniesienie terenu działki jest w pełni uzasadnione, a w jakich to zwykła samowola budowlana. Wszelkie informacje na temat podniesienia terenu znajdują się w części opisowej projektu zagospodarowania działki, który powinien określać „(…) projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym (…) ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu”. To określenie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w kwestii szczegółowego zakresu oraz formy projektu budowlanego i oznacza, że projekt nieruchomości został zaadaptowany dla konkretnej działki przez architekta i tym samym zawiera informacje na temat poziomu terenu działki budowlanej. Dokument ten to podstawa do wydania pozwolenia na budowę. Warto pamiętać, że po uzyskaniu pozwolenia na budowę każda czynność, która zakłada nieprzewidzianą w projekcie ingerencję, wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, ponieważ w innym razie jakiekolwiek czynności mogą zostać uznane za samowolę budowlaną.

Odprowadzenie wód opadowych

Kolejny ze sprawdzonych sposobów zabezpieczenia działki przed zalaniem to odprowadzenie wód opadowych na działkę sąsiednią. Takie rozwiązanie odnosi się w głównej mierze do tych działek, między którymi występuje spadek terenu. Wiele osób zastanawia się, czy takie rozwiązanie jest w ogóle zgodne z prawem. Od stycznia 2018 roku weszło zezwolenie na tego typu odwodnienie działki jedynie na drodze pisemnej ugody między właścicielami działek. Trzeba pamiętać, że taka możliwość odprowadzenia wód systemem drenażowym obejmuje jedynie wody opadowe i roztopowe, a w żadnym wypadku nie dotyczy ścieków.

Dom na podwyższeniu, czyli kolejny sposób na zabezpieczenie przed zalaniem

Warto rozważyć opcję budowy domu na podwyższeniu, szczególnie gdy teren ma tendencję do lekkich podtopień np. po intensywnych opadach deszczu. Wysoko położony parter zapewnia ochronę przed zalaniem, a jednocześnie wpływa na izolację domu przed wilgocią z gruntu. Jeśli zainteresowała Cię ta opcja, koniecznie zapoznaj się ze szczegółami takiego rozwiązania.

Co jeszcze warto zrobić na samym początku inwestycji?

Przede wszystkim warto zadbać o dobrą hydroizolację fundamentów, zastosowanie materiałów budowlanych i wykończeniowych, które są odporne na działanie wody, a także zamontowanie urządzeń przeciwcofkowych, które zabezpieczają dom przed wpłynięciem do niego różnorodnych nieczystości podczas podtopień czy powodzi. Coraz więcej osób decyduje się także na umiejscowienie kotłowni na poddaszu bądź na poziomie wyższym niż parter. Takie rozwiązanie sprawia, że instalacja grzewcza jest zabezpieczana przed zalaniem. Choć przepisy budowlane ściśle określają zarówno wielkość, lokalizację, jak i sposób wentylacji pomieszczeń, w których montowane będą kotły grzewcze, nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, aby kocioł na paliwo stałe, olej lub gaz został umiejscowiony na wyższej kondygnacji, a więc na piętrze czy nawet na poddaszu.

Jakie działania zapobiegawcze wykonać, aby zabezpieczyć dom przed powodzią

Bardzo ważne jest, aby regularnie udrażniać system odprowadzania wody i utrzymywania go w czystości oraz sprawności. Przeglądy rur spustowych na budynku, a także drożność i szczelność wpłyną na efektywne pozbywanie się nadmiaru wody z posesji. Kolejnym zapobiegawczym działaniem jest z pewnością systematyczny przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnej, a także zlecenie monitoringu kanalizacji. Nie możesz zapomnieć również o możliwości wykupienia ubezpieczenia nieruchomości od powodzi lub rozszerzenia istniejącej już polisy. W przypadku zalania lub powodzi aktywne ubezpieczenie domu czy mieszkania z odpowiednio uwzględnionymi elementami pozwala pokryć wszystkie koszty związane z osuszaniem po powodzi. Nie sposób nie wspomnieć o kosztach związanych z naprawą, wymianą czy zakupem nowych urządzeń, które zostały uszkodzone poprzez nadmiar wody w pomieszczeniach.

Zobacz inne nasze usługi:

881 180 180
Pracujemy dla Ciebie 24/7