Osuszanie fundamentów

Skuteczne osuszanie fundamentów

Mokre fundamenty to problem, z którym zmaga się wielu właścicieli domów lub innych obiektów. Nie ma reguły co do tego, że mokre fundamenty dotyczą jedynie powodzian. W wielu przypadkach konieczność osuszania fundamentów dotyczy również właścicieli starych kamienic, a także nowo powstałych budynków. Co może być przyczyną mokrych fundamentów? Jak skutecznie osuszyć fundamenty?

Kiedy trzeba osuszać fundamenty?

Działania związane z osuszaniem murów i fundamentów są konsekwencją powstających niedogodności w postaci wilgotności muru, zmienionej barwy elewacji lub widniejącego grzyba. Skutki zawilgoconych fundamentów zmuszają do podjęcia konkretnych działań, ponieważ zbyt duża wilgoć wpływa niekorzystnie na konstrukcję budynku, a także zdrowie organizmów żywnych. Osuszanie fundamentów najlepiej jest wykonać jak najszybciej, aby nie dopuścić do rozwijania się grzybów i pleśni oraz niszczenia murów.


Osuszanie fundamentów w Krakowie – Jak działamy!

Szybka reakcja:

  • Natychmiastowe bezpłatne oględziny szkody.
  • Wykwalifikowani technicy.
  • Zaawansowany sprzęt do usuwania szkód.

Profesjonalna naprawa:

  • Pomoc w usuwaniu szkody, utylizacji odpadów oraz sprzątaniu.
  • Skuteczne osuszanie i dezynfekcja.
  • Profesjonalne przywracanie zalanych powierzchni do pierwotnego stanu.

Wspomaganie kontaktów z ubezpieczycielem:

  • Pomoc w komunikacji z ubezpieczycielem.
  • Przygotowanie dokumentacji.

Bezgotówkowe rozliczenia:

  • Rozliczenia bezgotówkowe z poszkodowanym.

Przyczyny i objawy zawilgocenia fundamentów

Zawilgocenie piwnic lub ścian przyziemia może powstać na skutek nadzwyczajnych naturalnych zjawisk, a więc powodzi, lokalnych podtopień lub znacznego podnoszenia się wód gruntowych, a także z powodu wad wykonawczych budynku. Ten ostatni powód dotyczy w szczególności starszego budownictwa, które nie posiada skutecznej izolacji odpowiadającej za ochronę przed kapilarnym podciąganiem wilgoci z gruntu. Budynki bez piwnic powinny zadbać o ochronę przed zawilgoceniem poprzez ciągłość izolacji poziomej w ścianach domu, które są umieszczone powyżej powierzchni terenu i połączone z hydroizolacją podłogową. W przypadku domów z piwnicami sama ochrona przed podciągiem kapilarnym wilgoci, jak to jest w przypadku domów bez piwnic, nie jest wystarczalna. Niezbędna jest również dodatkowa hydroizolacja pionowa ścian, które stykają się z gruntem. Hydroizolacja pionowa ścian powinna być dostosowana do warunków hydrotechnicznych, które panują wokół domu oraz pozioma na powierzchni ławy fundamentowej, a także podłogi. W sytuacji, gdy pojawi się nieszczelność tych powłok wodochronnych, wspomniana wilgoć z pewnością pojawi się w piwnicy, a nawet mogą występować przecieki.

Zobacz inne nasze usługi:

Stopnie zawilgocenia fundamentów – kiedy można stwierdzić, że fundament jest mokry?

Wiedzę na temat poziomu zawilgocenia posiadają specjaliści, którzy na podstawie pobranych wcześniej próbek z muru są w stanie ustalić dokładne informacje. Coraz więcej firm wybiera zastosowanie specjalistycznego sprzętu, dzięki któremu otrzymuje się niezbędne dane bez konieczności ingerencji w strukturę muru. Warto wiedzieć, że już 5% poziomu zawilgocenia jest zagrożeniem dla konstrukcji budynku. Charakterystyka stopni zawilgocenia przedstawia
się następująco:
– 2% stopnia zawilgocenia oznacza mur suchy, który nie wymaga osuszania,
– 2,5% – 5,0% stopnia zawilgocenia oznacza, że mur jest lekko zawilgocony, a co za tym idzie, niezbędna jest poprawa wentylacji, a także konieczność cyklicznego kontrolowania poziomu zawilgocenia,
– 8% – 10,00% stopnia zawilgocenia oznacza, że mur jest silnie zawilgocony i niezbędne jest przeprowadzenie osuszania w jak najszybszym czasie,
– 12% stopnia zawilgocenia oznacza, że mur jest mokry, a stan wymaga przeprowadzenia w najszybszym możliwym czasie profesjonalnego osuszania; ten stopień zawilgocenia jest typowy po katastrofach powodziowych.

Metody osuszania fundamentów – na czym warto się skupić podczas osuszania fundamentów?

Przede wszystkim celem osuszenia fundamentów jest zmniejszenie wilgotności przegrody, a więc właściwe osuszenie zawilgoconych murów, a także wykonanie hydroizolacji chroniącej przed ponownym wchłonięciem wody. Wśród metod osuszania fundamentów wyróżniamy metody nieinwazyjne oraz inwazyjne. Metody nieinwazyjne nie ingerują w podłoże, a działają na zasadzie odparowania zawartej w przegrodzie wody i następnie usunięcie jej na zewnątrz. Wśród metod nieinwazyjnych wyróżniamy osuszanie kondensacyjne, które jest jedną z najbardziej popularnych metod osuszania. To rozwiązanie doskonale sprawdza się w obniżaniu wilgoci technologicznej, co pozwala przyspieszyć kontynuację robót budowlanych. Metoda osuszania kondensacyjnego sprawdza się również w sytuacjach awaryjnych. Mechanizm osuszania kondensacyjnego polega na obniżeniu wilgotności cyrkulującego powietrza w wyniku jego ochłodzenia w agregacie, który pracuje na zasadzie klimatyzatora. Skroplona woda gromadzi się w zbiorniku, a suche i nagrzane powietrze przejmuje parę wodną z osuszanej przegrody. Aby proces się powiódł, niezbędne jest zamknięcie obiegu powietrza w pomieszczeniu poprzez jego uszczelnienie. Kolejną metodą jest osuszanie adsorpcyjne, które w sposobie funkcjonowania jest podobne do kondensacyjnego, jednak rolę pochłaniacza pełni absorber, czyli materiał o dużej chłonności wilgoci. Powietrze, które przez niego przepływa, oddaje zawartą w sobie wodę, a po podgrzaniu wraca do zawilgoconego pomieszczenia i suszy. Do metod bezinwazyjnych zalicza się również osuszanie mikrofalowe, które działa na zasadzie wgłębnego podgrzewania wody, która znajduje się w murze i powoduje jej odparowanie oraz dyfuzję w kierunku powierzchni. Mikrofale wykorzystywane w tej metodzie mogą być wysyłane z urządzeń powierzchniowych lub wgłębnych. Pomieszczenie osuszane tą metodą dla odpowiedniego efektu powinno być dobrze wentylowane, a niekiedy instalowane są również dodatkowe osuszacze powietrza.

Inwazyjne metody osuszania fundamentów

Wśród inwazyjnych metod osuszania fundamentów wyróżnia się termoiniekcję, czyli metodę, która polega na ogrzaniu wywierconych otworów, a następnie po obniżeniu wilgotności wprowadzeniu do jej wnętrza uszczelniacza w postaci żywicy bądź parafiny. Do nagrzewania otworów najczęściej wykorzystuje się dmuchawy, grzałki lub aparatury mikrofalowe. Następnie wprowadza się środki hydrofobizujace w sposób grawitacyjny lub pod ciśnieniem. Do metod inwazyjnych zalicza się również iniekcję krystaliczną, która tworzy odpowiednią strukturę w murze i ogranicza przemieszczanie się w nim wilgoci. Często stosuje się ją na wilgotne podłoża, gdzie po wprowadzeniu w otwory zaprawy cementowej z aktywatorem krzemianowym tworzy po czasie wodoodporną barierę. Elektroosmoza to kolejna inwazyjna metoda osuszania fundamentów, która polega na cofnięciu wody kapilarnej w stronę gruntu, a więc w przeciwną stronę do naturalnego podciągania kapilarnego. Cofnięcie wody możliwe jest dzięki ukierunkowaniu dipoli cząsteczek wody pod wpływem prądu elektrycznego. Na efekty działania tej metody trzeba poczekać co najmniej kilka miesięcy, a następnie urządzenie musi stale pracować.

881 180 180
Pracujemy dla Ciebie 24/7