Osuszanie pomieszczeń

Profesjonalne i skuteczne osuszanie pomieszczeń

Osuszanie pomieszczeń to kolejna usługa, którą wykonuje nasza firma na terenie południowej Polski. Prawidłowy poziom wilgotności jest niezwykle istotny z punktu widzenia codziennego funkcjonowania, a także z przyczyn zdrowotnych. Osoby, które doświadczyły negatywnych skutków zawilgoconych pomieszczeń, doskonale zdają sobie sprawę z konieczności zastosowania procesu osuszania. Warto zaznaczyć, że w większości przypadków sama wentylacja nie wystarcza, a skorzystanie z usług profesjonalnej firmy od osuszania pomieszczeń jest często niezbędne.


Osuszanie pomieszczeń – Jak działamy!

Szybka reakcja:

 • Natychmiastowe bezpłatne oględziny szkody.
 • Wykwalifikowani technicy.
 • Zaawansowany sprzęt do usuwania szkód.

Profesjonalna naprawa:

 • Pomoc w usuwaniu szkody, utylizacji odpadów oraz sprzątaniu.
 • Skuteczne osuszanie i dezynfekcja.
 • Profesjonalne przywracanie zalanych powierzchni do pierwotnego stanu.

Wspomaganie kontaktów z ubezpieczycielem:

 • Pomoc w komunikacji z ubezpieczycielem.
 • Przygotowanie dokumentacji.

Bezgotówkowe rozliczenia:

 • Rozliczenia bezgotówkowe z poszkodowanym.

Kiedy utrzymywanie niskiego poziomu wilgotności w pomieszczeniach jest niezbędne?

Pomieszczenia mieszkalne, które posiadają odpowiednio wykonaną wentylację, nie wymagają dodatkowej ingerencji osuszania. Są jednak takie sytuacje i miejsca, gdzie prawidłow poziom wilgoci jest niezbędny do odpowiedniego funkcjonowania. Wśród nich z pewnością możemy wymienić:

 • budowę lub remont, gdzie im mniejsza wilgotność, tym szybsze wysychanie wylewek
  betonowych, gipsów, klejów czy farb; taki proces przyspiesza prace wykończeniowe, a
  przede wszystkim zapobiega występowaniu nadmiernej ilości wody we wnętrzach,
 • osuszanie budynków i ich elementów, szczególnie piwnic,
 • niektóre procesy produkcyjne, np. suszenie drewna lub przemysł spożywczy,
 • ochronę maszyn oraz urządzeń podatnych na korozję,
 • przechowywanie dokumentów oraz przedmiotów, które są podatne na oddziaływanie
  wilgoci np. w bibliotekach, muzeach, galeriach czy archiwach,
 • obniżenie ilości pary wodnej, co pozwala usunąć nieprzyjemne zapachy pojawiające się w
  kuchniach, łazienkach, jadalniach czy szatniach,
 • utrzymywanie odpowiedniego poziomu wilgoci w celu komfortowego i bezpiecznego
  korzystania z pomieszczeń basenów i pływalni,
 • zabezpieczenie piwnic i suteren przed nadmiernym skraplaniem się wody na ścianach, które
  w większości przypadków doprowadza do rozwoju grzybów i pleśni,
 • chęć utrzymania niskiego poziomu wilgotności w pralniach i suszarniach, który korzystnie
  wpływa na skracanie czasu suszenia i poprawia komfort pracy.

Zobacz inne nasze usługi:

Osuszanie pomieszczeń przez wietrzenie

Wietrzenie to jedna z najprostszych, ale i najmniej ekonomicznych i skutecznych metod osuszania. Likwidacja niechcianej wilgoci polega na mocnej wentylacji wilgotnych pomieszczeń w połączeniu z ich ogrzewaniem. Aby zachodził proces osuszania, trzeba wiedzieć, że bezwzględna ilość wody w powietrzu na zewnątrz musi być mniejsza niż bezwzględna ilość wody w powietrzu w pomieszczeniu, które jest osuszane. Metoda ta polega na usuwaniu na zewnątrz ciepłego i wilgotnego powietrza oraz zastępowaniu go zimnym i suchym, a następnie możliwie jak najszybszym ogrzewaniu powietrza. Taki proces ma za zadanie odebrać dużą ilość wilgoci z zawilgoconego pomieszczenia. Najskuteczniejsze efekty tej metody widoczne są zimą, kiedy panują niskie temperatury na zewnątrz, a także jest stosunkowo mało opadów. To pokazuje, że metoda osuszania przez wietrzenie jest najmniej ekonomiczna, ponieważ w czasie gdy na zewnątrz zapewnione są korzystne warunki do osuszania, to wtedy ponosimy duże koszty energii niezbędnej do podgrzania powietrza wewnątrz obiektu. Wiele osób uważa, że latem osuszanie pomieszczeń może dać najlepsze efekty. Jest to jednak błędna teoria, ponieważ temperatury na zewnątrz są z reguły bardzo wysokie, a intensywność opadów jest największa.

Osuszanie pomieszczeń z wykorzystaniem metody adsorpcji

Do metody osuszania adsorpcyjnego używa się osuszaczy adsorpcyjnych. Strumień powietrza, który wpływa do urządzenia, jest pozbawiony cząsteczek wody przez materiał adsorpcyjny. Tak osuszone powietrze jest kierowane do wyznaczonej części budynku, która wymaga określonego poziomu wilgotności. Część osuszonego strumienia zostaje wykorzystana do osuszenia nasyconego materiału adsorpcyjnego, po czym opuszcza osuszacz jako wilgotne powietrze. Ta metoda wymaga szczelnego zamknięcia osuszanego pomieszczenia, w związku z tym skuteczność osuszania adsorpcyjnego jest zależna jedynie od parametrów wewnętrznych pomieszczeń, a nie od temperatury i wilgotności powietrza na zewnątrz.

Osuszanie pomieszczeń metodą kondensacyjną

Metoda osuszania kondensacyjnego polega na wykorzystaniu zjawiska skraplania wody przy chłodzeniu powietrza do temperatury poniżej tak zwanego punktu rosy. Skutkiem takiego działania jest obniżenie wilgotności powietrza. Czym jest punkt rosy? Punkt rosy to temperatura, gdzie para wodna zawarta w powietrzu na skutek schłodzenia osiąga stan nasycenia, a poniżej tej temperatury staje się przesycona i ulega procesowi skroplenia. Najczęściej takie zjawisko można zaobserwować latem np. kiedy na zimnej butelce pojawiają się krople lub zimą po skorzystaniu z ciepłego prysznica na lustrach czy szybach pojawia się para. Kiedy stosuje się metodę kondensacyjną? Osuszanie kondensacyjne szczególnie stosowane jest w przypadku pomieszczeń, które na skutek zalania przez sąsiada, intensywnych opadów atmosferycznych lub wycieku z instalacji hydraulicznej zostały zawilgocone. Ta metoda doskonale sprawdza się podczas osuszania pomieszczeń, które musiało zostać wykonane na skutek braku izolacji poziomej w budynku bądź braku izolacji termicznej w budynku. Osuszanie kondensacyjne wykorzystywane jest również w sytuacji, gdy konieczne jest szybkie osuszenie świeżego tynku lub wylewki w trakcie budowy czy prac remontowych. Takie działanie umożliwia szybsze przejście do kolejnych działań związanych ze wspomnianą budową czy remontem.

Osuszanie kondensacyjne – kiedy warto stosować i jakie ma zalety?

Działanie osuszaczy kondensacyjnych, podobnie jak osuszaczy adsorpcyjnych, zależne jest od warunków panujących wewnątrz pomieszczenia. Czynniki, które wpływają na wynik osuszania to z pewnością temperatura, wilgotność oraz kubatura budynku. Efekt nie jest jednak zależny od warunków, jakie panują na zewnątrz budynku, ponieważ tę metodę wykonujemy podczas szczelnie zamkniętego pomieszczenia. Osuszacze kondensacyjne działają w temperaturze powyżej 5ºC, a osuszanie odbywa się przy temperaturach 20ºC – 25ºC. Warto wiedzieć, że podczas osuszania kondensacyjnego wymagany jest odpowiedni dobór wydajności urządzeń do wielkości osuszanego pomieszczenia. Zbyt duża wydajność urządzenia będzie generować niepotrzebne koszty użytkowania, a zbyt mała wydajność wpłynie na wydłużony czas osuszania, a nawet osuszanie może nie osiągnąć założonego poziomu wilgotności i tym samym może się nie udać. Osuszanie kondensacyjne to jedna z najpopularniejszych i najefektywniejszych metod osuszania.

881 180 180
Pracujemy dla Ciebie 24/7