Zalałem mieszkanie sąsiada – nie mam ubezpieczenia

5 listopada, 2023

Zalałem mieszkanie sąsiada, nie mam ubezpieczenia – co robić?

Jeśli zalałeś mieszkanie sąsiada, a nie masz ubezpieczenia, istnieje kilka kroków, które możesz podjąć w celu skutecznego zarządzania sytuacją:

  1. Skontaktuj się z sąsiadem i szczero przeproś za zaistniałą sytuację.
  2. Udokumentuj wszelkie szkody, które wystąpiły w wyniku zalania. Zrób zdjęcia i utrzymuj dokładny zapis szkód w miarę możliwości.
  3. Porozmawiaj z sąsiadem i wspólnie ustalcie, jakie kroki mogą być podjęte w celu naprawy szkód.
  4. Biorąc pod uwagę brak ubezpieczenia, być może będziesz musiał pokryć koszty napraw osobiście. Omów z sąsiadem, jakie rozwiązania finansowe są możliwe, na przykład rozłożenie płatności na raty lub znalezienie innych kompromisów.
  5. Po naprawie, rozważ podjęcie działań zapobiegawczych, takich jak instalacja systemów zabezpieczających przed zalaniem, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

881 180 180
Pracujemy dla Ciebie 24/7