Próba szczelności instalacji wodnej – co musisz o niej wiedzieć?

9 sierpnia, 2023

Lokalizacja wycieków wody to jedna z kluczowych czynności, która pozwala ustalić miejsce awarii i jednocześnie ograniczyć liczne szkody związane z awarią. W związku z tym istnieje wiele sposobów i metod na to, aby lokalizacja wycieków była skuteczna. Wśród znanych i często wykonywanych metod lokalizowania przecieków pojawia się próba szczelności na instalacji wodnej. Wykrywanie przecieków wody za pomocą próby szczelności instalacji wodnej polega na sprawdzeniu poprawnego funkcjonowania tej instalacji oraz wykrycia ewentualnych nieszczelności. W tej metodzie sprawdzany jest każdy element instalacji oraz wszystkie połączenia

Co to jest próba szczelności instalacji wodnej? W jakim celu wykonuje się próbę szczelności instalacji wodnej?.

Do wykonania próby szczelności instalacji wodnej należy się odpowiednio przygotować. Po pierwsze trzeba wypełnić instalację zimną wodą, a następnie dokładnie ją odpowietrzyć. Do pomiarów niezbędny jest przyrząd o nazwie manometr z pomiarem o dokładności odczytu do 0,1 bar. Niezbędne jest również odłączenie wszystkich urządzeń, a także armatury, ponieważ każdy z tych elementów może zakłócić próbę ciśnieniową, a dokładniej wywołać ubytki ciśnienia. Ich miejsca trzeba odpowiednio zabezpieczyć – zaślepić lub zastąpić zwykłymi zaworami odcinającymi o pełnym przelocie.

Lokalizacja wycieków dzięki próbie szczelności instalacji wodnej, a rodzaj materiału, z którego wykonane są rury

Warto wiedzieć, że ciśnienie próbne dla instalacji wodociągowej jest na poziomie 1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego w danej instalacji, jednak nie wynosi mniej niż 10 bar. Aby badanie szczelności instalacji wodnej było wiarygodne, trzeba wziąć pod uwagę rodzaj materiału, z którego wykonane są rury. Jeśli instalacja złożona jest z rur metalowych, to na początku ciśnienie podnoszone jest do wartości ciśnienia próbnego, po czym obserwuje się instalację przez około 30 minut. Próba szczelności instalacji wodnej jest zaliczona w momencie, gdy manometr nie wskaże spadku ciśnienia, a także na połączeniach kształtek oraz rur nie wystąpi roszenie lub przeciek. Ponadto trzeba wiedzieć, że połączenia gwintowe często generują spadek ciśnienia o 2%. Natomiast inaczej odbywa się to w przypadku, gdy próbie poddawana jest instalacja wodna, która powstała z rur z tworzyw sztucznych. W takiej sytuacji cały proces się wydłuża, a problematyczne może okazać się to, że ewentualne spadki ciśnienia na manometrze pomiarowym mogą być wywołane nie tyle ubytkami szczelności, ile m.in. elastycznością przewodów. W przypadku instalacji wody ciepłej wykonywana jest próba tzw. „na gorąco”, gdzie rurociągi wypełnia się ciepłą wodą o temperaturze +55°C oraz ciśnieniu 0,6 MPa.

Kiedy wykonuje się próbę szczelności instalacji wodnej?

Próba szczelności na instalacji wodnej powinna zostać wykonywana zaraz po zakończeniu etapu montażu. Daje ona wtedy gwarancję wykluczenia możliwych nieszczelności tuż przed zakryciem instalacji wodnej. Próba szczelności zapewnia także, że wszelkie nieszczelności nie powinny pojawiać się przez najbliższe lata po montażu i zakryciu całej instalacji. W niektórych przypadkach nieszczelność instalacji pojawia się w już użytkowanych domach czy mieszkaniach, a wtedy także ma miejsce lokalizacja nieszczelności, tylko w nieco innej odsłonie.

Jak wykonuje się próbę szczelności na instalacji wodnej?

Próbę szczelności instalacji wodnej wykonuje się na podstawie wytycznych producenta materiałów, które użyto podczas montażu instalacji. Test szczelności jest w większości przypadków przeprowadzany z wykorzystaniem wody, ale także zdarza się z użyciem sprężonego powietrza. Kiedy skorzystać z wody, a kiedy ze sprężonego powietrza? Jako specjaliści w branży lokalizacji wycieków wody oraz wykonywania prób szczelności uważamy, że najskuteczniejszy test ciśnieniowy instalacji wodnej można uzyskać wyłącznie z użyciem wody. Chcemy podkreślić, że powietrze daje mniej pewny rezultat, ponieważ charakteryzuje się większą ściśliwością. Poza tym w przypadku starej instalacji wodnej próba powietrzem może spowodować ruch osadu w rurach, który w sposób sztuczny uszczelni miejsce wycieku, a zidentyfikowanie nieszczelności będzie utrudnione. Próby ciśnieniowe przy użyciu powietrza mogą świetnie sprawdzać się w nowo powstałych budynkach, gdzie nie ma jeszcze ogrzewania. Próba wykonywana powietrzem przez dłuższy czas oraz z wyższym ciśnieniem pozwala uzyskać wiarygodne wyniki z badań, a jednocześnie zmniejsza ryzyko pozostawienia w rurach cieczy, która w niskich temperaturach mogłaby zamarznąć. Zadanie dopasowania metody próby szczelności instalacji wodnej warto zatem zostawić w rękach profesjonalistów z branży, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu, umiejętnościom oraz wiedzy realizują każde zlecenie na najwyższym poziomie.

Próba szczelności instalacji wodnej – sporządzanie protokołu

Każda przeprowadzona próba szczelności instalacji wodnej powinna zakończyć się sporządzeniem protokołu badania. W tym protokole powinno wskazać się ciśnienie próbne oraz wynik przeprowadzonej próby, a także określa się inwestora, wykonawcę instalacji, temperaturę czynnika podczas rozpoczęcia badania i zakończenia próby, a także temperaturę otoczenia. Warto pamiętać, że w trakcie trwania badania temperatura w otoczeniu powinna utrzymywać się na stałym poziomi, ponieważ duże zmiany mogą wpłynąć na zmianę ciśnienia. W przypadku, gdy wynik przeprowadzonej próby szczelności wyszedł negatywny, należy zaznaczyć to w protokole i podać termin kolejnego badania.

Zobacz inne nasze usługi:

881 180 180
Pracujemy dla Ciebie 24/7