Punkt rosy – Co to jest i co musisz wiedzieć

8 grudnia, 2023

Określenie „punkt rosy” pojawia się w wielu sytuacjach. Możemy mieć z nim do czynienia, gdy obiekty lub elementy obiektów uległy zalaniu bądź zawilgoceniu, a do przywrócenia ich pierwotnego stanu, niezbędne jest skorzystanie z pomocy profesjonalnej firmy zajmującej się osuszaniem. Wspomniany punkt rosy to jeden z parametrów, który wykorzystywany jest w poprawnym i skutecznym wykonaniu prac związanych z osuszaniem. 

Co to znaczy punkt rosy? Gdzie i w jakich sytuacjach warto znać punkt rosy?

Jeśli zastanawiasz się, co to jest punkt rosy i gdzie jest on wykorzystywany, to już śpieszymy Ci z odpowiedzią. Punkty rosy oraz wiedza związana z nimi jest bardzo często przydatna przy osuszaniu, malowaniu, tynkowaniu, budowie, przy wyborze materiałów konstrukcyjnych, a także przy hodowli czy uprawach. Co oznacza punkt rosy i gdzie się sprawdza? Punkt rosy jest niezwykle przydatny podczas planowania działań i rozwiązań, które mają zapobiec tworzeniu się pleśni, grzybów, nieprzyjemnych nalotów lub rdzy. W związku z tym zrozumienie co to punkt rosy oraz prawidłowe obliczenie punktu rosy jest bardzo ważne zarówno z perspektywy meteorologicznej, jak i inżynierskiego punktu widzenia. 

Kiedy tworzy się punkt rosy?

Punkt rosy, a dokładniej temperatura rosy, temperatura punktu rosy to graniczna temperatura, przy której gaz osiąga maksymalne nasycenie. Co się dzieje poniżej temperatury punku rosy? Poniżej temperatury punktu rosy odbywa się przemiana z postaci gazowej w postać ciekłą, czyli ma miejsce skraplanie bądź resublimacja, a więc przemiana bezpośrednio w postać stałą. Czy możliwe jest precyzyjne określenie punktu rosy? Tak, możliwe jest precyzyjne określenie punktu rosy, jednak wymaga to szczegółowych informacji na temat ciśnienia oraz ustalenia składu chemicznego gazu. Wspomniane informacje dotyczą również gazu, jakim jest para wodna. Zjawiska parowania, a także skraplania czy wrzenia wody są powszechnymi procesami fizycznymi. W odniesieniu do mieszaniny powietrza oraz pary wodnej temperatura punktu rosy to ta temperatura, poniżej której para wodna zmienia się z postaci gazu w rosę, mgłę lub szron, a więc następuje jej skraplanie. Dużą rolę odgrywa w tym przypadku temperatura powietrza, ponieważ jej wzrost powoduje nagromadzenie większej ilości wody w powietrzu niż w przypadku obniżenia temperatury, biorąc pod uwagę taką samą wilgotność względną. Wilgotność opisuje zawartość pary wodnej w powietrzu, jednak nie tak dokładnie, jak określa to punkt rosy. 

Jak obliczyć punkt rosy? Temperatura punktu rosy

Co wpływa na wysokość punktu rosy? Z zależności fizycznych jasno wynika, że temperaturę punktu rosy określa wilgotność względna powietrza, a także temperatura powietrza oraz ciśnienie atmosferyczne. Wspomniana wilgotność względna zmienia się zazwyczaj od kilkunastu do stu procent, a powszechnie znany zakres obejmuje temperatury – 5°C do + 70°C, a przemysłowy od – 25°C do + 85°C. Co wykazuje najmniejszą zmienność? Najmniejszą zmienność wykazuje ciśnienie, a przy szacowaniu temperatury punktu rosy często przyjmuje się, że jest stałe. W związku z tym w wielu przypadkach uwzględnia się jedynie relację między temperaturą i wilgotnością. Temperaturę punktu rosy dla wilgotnego powietrza określa się na podstawie czterech aspektów: powszechnie dostępnych tabel, odczytów z wykresów Molliera, a także z obliczeń z zależności przybliżonej Magnusa oraz mierzenia za pomocą higrometrów. 

Co warto wiedzieć? Kilka faktów wynikających z zależności fizycznych

  1. Temperatura punktu rosy jest wyższa wtedy, gdy wyższa jest temperatura powietrza, która zawiera parę wodną.
  2. W momencie, gdy następuje zwiększenie wilgotności względnej powietrza mamy do czynienia z obniżeniem temperatury punktu rosy. 
  3. W chwili zwiększenia ciśnienia powietrza ma miejsce obniżenie temperatury punktu rosy. 
  4. Większa wilgotność względna oznacza mniejszą różnicę pomiędzy temperaturą powietrza a temperaturą punktu rosy. 

Miejsca, które są szczególnie narażone na obniżenie się temperatury – w ścianie, w domu lub innym budynku

Skraplanie się pary wodnej czy powstawanie rosy na różnych powierzchniach to bardzo niepożądane zjawisko, które pojawia się wszędzie tam, gdzie temperatura jest niższa w porównaniu do temperatury otoczenia. Samoistne skraplanie w miejscach o obniżonej temperaturze ma miejsce szczególnie w technice budowlanej. Zjawisko to w głównej mierze dotyczy powierzchni, które są wystawione na działanie różnych temperatur. Wśród tych powierzchni możemy wymienić m.in. okna, ramy okienne czy drzwiowe, elementy konstrukcyjne, a także fragmenty elewacji czy poszyć dachowych. W takim przypadku krople wody pojawiają się w tych miejscach, gdzie jest obniżona temperatura. Ma to związek z miejscowym obniżeniem temperatury powietrza poniżej temperatury punktu rosy. 

Punkt rosy i mostki cieplne – kiedy powstają i czym się charakteryzują?

Mostek cieplny to nic innego, jak wszystkie miejsca, które narażone są na działanie temperaturowe i wyróżniają się względnie dobrą przewodnością cieplną. W szczególności są to elementy konstrukcji budowlanych, które biorąc pod uwagę izolację cieplną, są bardzo niekorzystne. Poprzez mostki cieplne odbywa się odprowadzanie ciepła z budynku, co wpływa na zmniejszenie efektywności izolacyjnej całego budynku. Mostki cieplne powodują także powstawanie rosy na powierzchniach wewnątrz obiektu, a co za tym idzie, długotrwałe zawilgocenie powierzchni mostków cieplnych wywołuje korozję elementów metalowych i przyczynia się do powstawania grzybów, pleśni oraz innych drobnoustrojów. Grzyby i pleśnie to nie tylko nieestetyczne plamy czy zabrudzenia, ale przede wszystkim nieprzyjemne zapachy i szkodliwość dla ludzkiego zdrowia. Wiele osób boryka się z problemem powstawania mostków cieplnych m.in. wewnątrz powierzchni wielowarstwowych ścian, poddaszy, a także na nieodpowiednio izolowanych konstrukcjach stalowych. Występujące w tych miejscach duże różnice temperatur przyczyniają się do powstawania silnych procesów korozyjnych, a także grzybów i pleśni.

Zobacz nasze usługi:

881 180 180
Pracujemy dla Ciebie 24/7