Na czym polega próba szczelności instalacji C.O

21 sierpnia, 2023

Centralne ogrzewanie oraz ogrzewanie podłogowe to świetne rozwiązania, które niesamowicie ułatwiają i usprawniają codzienne funkcjonowanie. Ważne jest, aby zaraz na początku, a więc po zamontowaniu instalacji sprawdzić, czy działa ona prawidłowo. Takie czynności pozwolą skontrolować dotychczasową pracę nad instalacją, a następnie cieszyć się jej sprawnością przez długi czas.

Próba szczelności instalacji C.O – co to jest

Próba szczelności instalacji C.O. to sprawdzanie zamontowanej instalacji, a także połączeń wszystkich jej elementów. Wykonanie takiej próby może ustrzec właścicieli przed wadliwym montażem instalacji oraz poniesieniem dodatkowych kosztów. Jeśli próba nie została wykonana lub została wykonana w sposób niedokładny, może to w krótkim czasie skutkować przeciekami w ogrzewaniu podłogowym. Taka sytuacja z kolei wiąże się z dalszymi czynnościami, a mianowicie lokalizacją przecieków wody, a więc kuciem podłóg i wykonywaniem kolejnych prac, remontów.

Jak prawidłowo wykonać próbę szczelności na instalacji C.O.?

Każdy producent materiałów użytych do wykonania instalacji C.O. wskazuje, na jakim ciśnieniu oraz na jakim czynniku wykonywać próbę szczelności. Ważną rolę odgrywa także sam materiał instalacji, który w zależności od rodzaju wyróżnia się różnymi parametrami. Test ciśnieniowy powinien zostać wykonany przed pomalowaniem przewodów oraz wykonaniem izolacji, a także przed zakryciem otworów. Próbę tę można zrobić za pomocą wody lub sprężonego powietrza.

Próba ciśnieniowa wodna – na czym polega?

Wykonywanie prób ciśnieniowych jest bardzo popularną metodą stosowaną w celu lokalizacji wycieków wody oraz lokalizacji różnorodnych nieszczelności. Wykonanie takiej próby rozpoczynamy od napełnienia instalacji zimną wodą, a następnie dokładnie ją odpowietrzamy. Niezaciśnięte kształtki podczas wykonywania badania sugerują, że będą przeciekać, dlatego w takiej sytuacji trzeba wykonać zacisk i rozpocząć próbę ciśnieniową.

Jak prawidłowo przeprowadzić próbę szczelności?

Instalacja wody zimnej – 1,5 razy najwyższe ciśnienie robocze, ale nie mniejsze niż 10 bar.
Instalacja wody ciepłej – 1,5 razy najwyższe ciśnienie robocze, ale nie mniejsze niż 10 bar.
Instalacja centralnego ogrzewania – najwyższe ciśnienie robocze oraz 2 bary, jednak nie mniej niż 6 barów. Po zakończeniu próby szczelności zalecane jest przeprowadzenie próby „na gorąco”, a więc sprawdzanie w warunkach roboczych szczelności instalacji.

Badanie wstępne, a badanie główne – próba szczelności

Badanie wstępne charakteryzuje się podniesieniem ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego trzykrotnie w odstępach dziesięciominutowych. Po czym ma miejsce obserwacja instalacji w ciągu kolejnych 30 minut. Po upłynięciu 30 minut spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,6 bar. Badanie główne polega natomiast na podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej na 2 h – w przypadku ogrzewania podłogowego 24 h, gdzie spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,2 bar. Podczas trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanej instalacji i wszystkich połączeń. W sytuacji, gdy przecieki pojawią się podczas wykonywanego badania szczelności, należy je usunąć, po czym ponownie wykonać całą próbę.

Jakie są etapy próby szczelności instalacji wodnej ogrzewania podłogowego?

Etap I – Zaczynamy od napełnienia pętli oraz ich odpowietrzenia. W celu wykonania tych czynności należy podłączyć króciec zasilający rozdzielacza do bieżącej wody, która będzie swobodnie wypływać z króćca powrotnego.

Etap II – W drugim etapie ma miejsce szukanie miejsc możliwych wycieków, a więc dokładna lokalizacja wycieków. Aby tego dokonać, należy każdą pętlę napełnić wodą aż do czasu, gdy z króćca powrotnego będzie wypływać woda. W tym momencie trzeba zamknąć zawory.

Etap III – W chwili, gdy wszystkie pętle zostaną napełnione, należy podłączyć pompę ciśnieniową do rozdzielacza.

Etap IV – Ostatni etap polega na napompowaniu ciśnienia o wartości 1 MPa do każdej pętli, oczywiście przy otwartych zaworach. Po czym napompowaną instalację należy zostawić na kilka godzin i w momencie, gdy nie pojawią się żadne wycieki, przecieki, to wiemy, że instalacja jest szczelna. Warto pamiętać, że bezpieczny możliwy spadek wynosi 0,2.

Sporządzanie protokołu po wykonanej próbie szczelności C.O.

Informację o wykonanej próbie szczelności oraz osiągnięty wynik powinno zapisać się w dzienniku budowy, a także warto upominać się o protokół próby szczelności ogrzewania podłogowego. Taki protokół sporządza się w obecności kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. W wielu przypadkach protokół sporządzany jest również przez wykonawcę instalacji, gdzie odbiorcą w tym przypadku jest inwestor. Jakie informacje muszą znaleźć się w protokole? W protokole należy wskazać, którą część instalacji objęło badanie szczelności, a także jeśli próba została wykonana w sposób prawidłowy i nie zaobserwowano przecieków, trzeba zapisać w protokole pozytywny wynik badania. W przypadku negatywnego wyniku próby określa się w protokole kolejny termin badania szczelności instalacji.

Zobacz inne nasze usługi:

881 180 180
Pracujemy dla Ciebie 24/7